11. 7. 2020  1:16 Milota
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikační číslo: 672
Univerzitní e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

     
     
Projekty          Orgány
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Obytný súbor Pod vrškami
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Obytný súbor Pod vrškami
Abstrakt:
Predmetom zadania záverečnej práce inžinierskeho štúdia je vyriešiť vybrané časti stavebno-technologickej prípravy obytného súboru Pod vŕškami bloku A s infraštruktúrou subsektoru H2 v lokalite Krče v Záhorskej Bystrici. Obytný súbor Pod vŕškami -- blok A sa skladá zo 4 nízkopodlažných bytových domov s názvami A1, A1 A3, A4 v ktorých je spolu 66 bytových jednotiek. Základný element urbanistického konceptu je obytný blok, vytvorený štyrmi nárožnými objektmi pôdorysného tvaru písmena "L". Vo vnútrobloku medzi týmito budovami vzniká poloverejný priestor pre obyvateľov bloku so sadovými úpravami. Jednotlivé obytné bloky so štyrmi obytnými budovami majú spoločný suterén využívaný hlavne pre podzemné parkovanie. Okolo suterénov je navrhovaný terénny násyp za účelom vytvorenia záhrad aj na vonkajšom obvode obytných budov. Terénny násyp je ukončený opornými stenami okolo bloku. Z architektonického hľadiska sú obytné bloky charakterizované ako trojpodlažné, s tretím ustúpeným podlažím. Objekty A1 až A4 sú navzájom prepojené podzemným podlažím vytvoreným pre garážové stojiská, komory a technicko-prevádzkové miestnosti. Vstup do obytných budov je navrhovaný zo strany vnútrobloku do schodiska. Na prízemí obytných budov A1, A2, A3, A4 sa nachádza 6 bytov, na druhom nadzemnom podlaží 7 bytov, na poslednom podlaží 3 byty s väčšou plošnou rozlohou. Zvislý nosný systém nadzemných objektov je tvorený kombináciou murovaných stien z keramických tvárnic a železobetónových stĺpov. Vypracovaná stavebno-technologická príprava môže pomôcť realizátorovi k efektívnejšiemu využitiu priestoru, času a finančných prostriedkov. Riešené časti stavebno-technologickej prípravy stavby v mojej práci sú: - Technická správa zariadenia staveniska - Výkresy zariadenia staveniska pre etapy HSV a PSV - Časový plán výstavby na stavbu ako celok - Technologický predpis: Štandardizovaný návod na údržbu budovy
Klíčová slova:
obytný súbor, stavebno-technologická príprava , technická správa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně