15. 7. 2020  4:28 Henrich
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikačné číslo: 672
Univerzitný e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty
     
Výučba     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Obytný súbor Pod vrškami
Autor:
Ing. Miroslav Čierny
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Peter Neilinger
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Obytný súbor Pod vrškami
Abstrakt:Predmetom zadania záverečnej práce inžinierskeho štúdia je vyriešiť vybrané časti stavebno-technologickej prípravy obytného súboru Pod vŕškami bloku A s infraštruktúrou subsektoru H2 v lokalite Krče v Záhorskej Bystrici. Obytný súbor Pod vŕškami -- blok A sa skladá zo 4 nízkopodlažných bytových domov s názvami A1, A1 A3, A4 v ktorých je spolu 66 bytových jednotiek. Základný element urbanistického konceptu je obytný blok, vytvorený štyrmi nárožnými objektmi pôdorysného tvaru písmena "L". Vo vnútrobloku medzi týmito budovami vzniká poloverejný priestor pre obyvateľov bloku so sadovými úpravami. Jednotlivé obytné bloky so štyrmi obytnými budovami majú spoločný suterén využívaný hlavne pre podzemné parkovanie. Okolo suterénov je navrhovaný terénny násyp za účelom vytvorenia záhrad aj na vonkajšom obvode obytných budov. Terénny násyp je ukončený opornými stenami okolo bloku. Z architektonického hľadiska sú obytné bloky charakterizované ako trojpodlažné, s tretím ustúpeným podlažím. Objekty A1 až A4 sú navzájom prepojené podzemným podlažím vytvoreným pre garážové stojiská, komory a technicko-prevádzkové miestnosti. Vstup do obytných budov je navrhovaný zo strany vnútrobloku do schodiska. Na prízemí obytných budov A1, A2, A3, A4 sa nachádza 6 bytov, na druhom nadzemnom podlaží 7 bytov, na poslednom podlaží 3 byty s väčšou plošnou rozlohou. Zvislý nosný systém nadzemných objektov je tvorený kombináciou murovaných stien z keramických tvárnic a železobetónových stĺpov. Vypracovaná stavebno-technologická príprava môže pomôcť realizátorovi k efektívnejšiemu využitiu priestoru, času a finančných prostriedkov. Riešené časti stavebno-technologickej prípravy stavby v mojej práci sú: - Technická správa zariadenia staveniska - Výkresy zariadenia staveniska pre etapy HSV a PSV - Časový plán výstavby na stavbu ako celok - Technologický predpis: Štandardizovaný návod na údržbu budovy
Kľúčové slová:
obytný súbor, stavebno-technologická príprava , technická správa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene