Jun 2, 2020   7:48 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

     Lesson
     
     
Publications          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Obytný súbor Pod vŕškami
Written by (author):
Department:
Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obytný súbor Pod vrškami
Summary:Predmetom zadania záverečnej práce inžinierskeho štúdia je vyriešiť vybrané časti stavebno-technologickej prípravy obytného súboru Pod vŕškami bloku A s infraštruktúrou subsektoru H2 v lokalite Krče v Záhorskej Bystrici. Obytný súbor Pod vŕškami -- blok A sa skladá zo 4 nízkopodlažných bytových domov s názvami A1, A1 A3, A4 v ktorých je spolu 66 bytových jednotiek. Základný element urbanistického konceptu je obytný blok, vytvorený štyrmi nárožnými objektmi pôdorysného tvaru písmena "L". Vo vnútrobloku medzi týmito budovami vzniká poloverejný priestor pre obyvateľov bloku so sadovými úpravami. Jednotlivé obytné bloky so štyrmi obytnými budovami majú spoločný suterén využívaný hlavne pre podzemné parkovanie. Okolo suterénov je navrhovaný terénny násyp za účelom vytvorenia záhrad aj na vonkajšom obvode obytných budov. Terénny násyp je ukončený opornými stenami okolo bloku. Z architektonického hľadiska sú obytné bloky charakterizované ako trojpodlažné, s tretím ustúpeným podlažím. Objekty A1 až A4 sú navzájom prepojené podzemným podlažím vytvoreným pre garážové stojiská, komory a technicko-prevádzkové miestnosti. Vstup do obytných budov je navrhovaný zo strany vnútrobloku do schodiska. Na prízemí obytných budov A1, A2, A3, A4 sa nachádza 6 bytov, na druhom nadzemnom podlaží 7 bytov, na poslednom podlaží 3 byty s väčšou plošnou rozlohou. Zvislý nosný systém nadzemných objektov je tvorený kombináciou murovaných stien z keramických tvárnic a železobetónových stĺpov. Vypracovaná stavebno-technologická príprava môže pomôcť realizátorovi k efektívnejšiemu využitiu priestoru, času a finančných prostriedkov. Riešené časti stavebno-technologickej prípravy stavby v mojej práci sú: - Technická správa zariadenia staveniska - Výkresy zariadenia staveniska pre etapy HSV a PSV - Časový plán výstavby na stavbu ako celok - Technologický predpis: Štandardizovaný návod na údržbu budovy
Key words:
obytný súbor, stavebno-technologická príprava , technická správa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited