11. 7. 2020  0:57 Milota
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikačné číslo: 672
Univerzitný e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Stavebná fakulta (STU)

     
Výučba
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Polyfunkčný dom Ružinovská ul. Bratislava
Autor:
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:Ing. Lenka Benková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Polyfunkčný dom Ružinovská ul. Bratislava
Abstrakt:
Záverečná práca inžinierskeho štúdia pozostáva z viacerých častí: projekt organizácie výstavby (POV), manuál údržby polyfunkčného domu a časový plán výstavby s histogramom pracovníkov. Cieľom bude vypracovať POV polyfunkčného objektu, obsahujúci všetky spomínané časti. V projekte organizácie výstavby navrhnem kancelárie pre zamestnancov, sociálne a hygienické zariadenia, nadimenzujem potrebu vody a elektrickej energie pre stavenisko, navrhnem kanalizačnú prípojku, umiestnenie skládok materiálu, ornice a kontajnerov na odpad. Navrhnem polohu stavebného žeriavu, montážnej plochy, vyhradím miesto pre betón pumpu, vjazd a výjazd zo staveniska a vnútro- staveniskovú komunikáciu s príslušným dopravným značením. V časovom pláne sa budem snažiť efektívne a ekonomicky rozložiť práce, vyhnúť sa tak prestávkam, nasadiť mechanizmy, pracovné čaty a iných pracovníkov. V špecifickom probléme sa zameriam na údržbu objektu, opíšem realizáciu údržby jednotlivých konštrukcií a navrhnem intervaly skúšok, opráv a revízií.
Kľúčové slová:projekt, výstavba, údržba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene