Jun 2, 2020   7:45 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts
     
Lesson
     
Projects     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Polyfunctional building Ruzinovska street Bratislava
Written by (author):
Ing. Dominik Annuš
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Polyfunkčný dom Ružinovská ul. Bratislava
Summary:
Záverečná práca inžinierskeho štúdia pozostáva z viacerých častí: projekt organizácie výstavby (POV), manuál údržby polyfunkčného domu a časový plán výstavby s histogramom pracovníkov. Cieľom bude vypracovať POV polyfunkčného objektu, obsahujúci všetky spomínané časti. V projekte organizácie výstavby navrhnem kancelárie pre zamestnancov, sociálne a hygienické zariadenia, nadimenzujem potrebu vody a elektrickej energie pre stavenisko, navrhnem kanalizačnú prípojku, umiestnenie skládok materiálu, ornice a kontajnerov na odpad. Navrhnem polohu stavebného žeriavu, montážnej plochy, vyhradím miesto pre betón pumpu, vjazd a výjazd zo staveniska a vnútro- staveniskovú komunikáciu s príslušným dopravným značením. V časovom pláne sa budem snažiť efektívne a ekonomicky rozložiť práce, vyhnúť sa tak prestávkam, nasadiť mechanizmy, pracovné čaty a iných pracovníkov. V špecifickom probléme sa zameriam na údržbu objektu, opíšem realizáciu údržby jednotlivých konštrukcií a navrhnem intervaly skúšok, opráv a revízií.
Key words:
projekt, výstavba, údržba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited