5. 8. 2020  9:47 Hortenzia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikační číslo: 672
Univerzitní e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výuka
     
     
Publikace          
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Bytový dom
Autor:
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:
Moja záverečnú prácu som vypracoval pomocou vedomostí nadobudnutých počas štúdia, pojednáva sa v nej o výstavby hrubej stavby projektovaného bytového domu a kompletne rieši všetky prislúchajúce problémy. Prvá kapitola bakalárskej práce obsahuje projekt organizácie výstavby. Úlohou tohto projektu bolo navrhnúť všetky zariadenia staveniska a zabezpečiť jeho efektívnu prevádzku. Súčasťou projektu je časový plán výstavby, ktorý popisuje priebeh stavby. Druhá časť sa venuje technologickému predpisu ktorý podrobne popisuje izoláciu základovej dosky. V ďalšej časti nasleduje konštrukčné riešenie objektu a opis jeho materiálovej charakteristiky. V záverečnej časti som sa venoval výpočtu zaťažení a navrhnutiu výstuže stropnej dosky.
Klíčová slova:
bytový dom, hydroizolácia, organizácia výstavby

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně