Oct 25, 2020   5:54 p.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

     Lesson
     
Projects          
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
apartment building
Written by (author):
Department:
Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
Moja záverečnú prácu som vypracoval pomocou vedomostí nadobudnutých počas štúdia, pojednáva sa v nej o výstavby hrubej stavby projektovaného bytového domu a kompletne rieši všetky prislúchajúce problémy. Prvá kapitola bakalárskej práce obsahuje projekt organizácie výstavby. Úlohou tohto projektu bolo navrhnúť všetky zariadenia staveniska a zabezpečiť jeho efektívnu prevádzku. Súčasťou projektu je časový plán výstavby, ktorý popisuje priebeh stavby. Druhá časť sa venuje technologickému predpisu ktorý podrobne popisuje izoláciu základovej dosky. V ďalšej časti nasleduje konštrukčné riešenie objektu a opis jeho materiálovej charakteristiky. V záverečnej časti som sa venoval výpočtu zaťažení a navrhnutiu výstuže stropnej dosky.
Key words:
bytový dom, hydroizolácia, organizácia výstavby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited