Jun 2, 2020   6:32 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 

Contacts
     
Lesson
     
Projects               Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Montážno-prevádzkový areál SYLEX Bratislava
Written by (author):
Ing. Anita Hegyiová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Montážno-prevádzkový areál SYLEX Bratislava
Summary:
V mojej diplomovej práci som vytvorila stavebno technologickú časť pre Montážno prevádzkový areál Sylex. Ako podklad som mala k dispozícií projektovú dokumentáciu a technickú správu. Potrebné materiály mi boli poskytnuté od investora stavby. Diplomová práca pozostáva z textovej a výkresovej časti. K výkresovej časti patria výkresy ako sú zariadenie staveniska pre hrubú stavbu a dokončovacích procesov, návrh montážnych zdvíhacích prostriedkov. V prílohe časový plán výstavby je výstupom časový plán vo forme harmonogramu a histogramu pracovníkov. V Špecifickej časti práce som riešila Údržbu vegetačných stien, kde objasnené použité metódy a navrhnutý spôsob vhodnej údržby.
Key words:
časový plán , údržba vegetačných striech, zariadenia staveniska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited