Oct 21, 2020   6:34 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 

          Projects
     
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Residential House
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary: Moja záverečná práca bakalárskeho štúdia sa skladá z dvoch častí. Prvá časť sa zaoberá s technickými predpismi projektov organizácií výstavby, konštrukciami pozemných stavieb a statiky. Druhá časť sa zaoberá projektom organizácie výstavby (POV) na navrhnutom objekte bytového domu, časovým plánom výstavby, riešením betónových výpočtov a výkresov tvaru a v neposlednom rade so správnymi navrhovanými výkresmi.
Key words:
Druhá časť., Sadrokartón., Prvá časť.

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited