May 25, 2020   6:38 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects
     
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Flat house
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytové domy Jeséniova Bratislava
Summary:
Diplomovú prácu som vypracoval na základe podkladov projektovaných bytových domov na ulici Jeséniova, ktorého spracovateľom je Architekti.Šebo Lichý.s.r.o. Cieľom diplomovej práce je vypracovanie stavebno-technologického realizačného projektu pre zadanú stavbu. Práca je rozdelená do troch častí. Prvá časť je venovaná projektu zariadenia staveniska pre hrubú stavebnú výrobu a pridruženú stavebnú výrobu. Obsahom tejto časti sú vypracované výkresy, textová časť opisujúca koncepciu postupu výstavby spolu s variantným návrhom montážnych mechanizmov. V druhej časti som vypracoval časový plán výstavby bytového domu vzhľadom na nadväznosť stavebných prác spolu s histogramom pracovníkov. Treťou témou je špecifická časť zaoberajúca sa údržbou zelených striech aplikáciou facility managementu kde sú popísané metódy vykonávania údržby.
Key words:
Zariadenie staveniska, časový plán, zelené strechy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited