May 25, 2020   8:49 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 

          
     
     Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
The Administrative building ECOPOINT Košice
Written by (author): Ing. Mário Benuš
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Administratívna budova ECOPOINT Košice
Summary:Témou mojej diplomovej práce bolo vypracovanie stavebno-technologického projektu realizácie pre stavbu Administratívna budova ECOPOINT Košice. V stavebno-technologickom projekte sa nachádza projekt zariadenia staveniska, časový plán výstavby a špecifický problém. V projekte zariadenia staveniska sa nachádza technická správa k zariadeniu staveniska, situácia zariadenia staveniska pre 2 etapy postupu výstavby a variantný návrh montážnych prostriedkov. V časovom pláne je technická správa k časovému plánu výstavby, harmonogram a histogram pracovníkov. V špecifickom probléme som riešil údržbu obvodových konštrukcií aplikáciou facility managementu.
Key words:realizácia stavby, stavebno-technologický projekt, facility management

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited