Oct 21, 2020   6:42 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson
     
     
     Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Residential house
Written by (author): Bc. Adam Švolík
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
Táto bakalárska práca je zameraná predovšetkým na technológiu a realizáciu hrubej stavby bytového domu, konštrukciu tejto stavby a statiku bytového domu. Prvá časť je zameraná na projekt organizácie výstavby s danou dokumentáciou, ochranu životného prostredia a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s vypracovanou analýzou rizík v prílohe. Druhá časť je zameraná na technologický predpis, ku ktorému som taktiež vypracoval analýzu rizík a kontrolný a skúšobný plán. Tretia časť je zameraná na konštrukcie s vypracovanou technickou správou a výkresovými prílohami, ktoré obsahujú: pôdorys 1. NP. a typického podlažia, pohľad, situáciu, rez a tri detaily. Posledná časť je zameraná na statiku, kde som vypracoval výkres tvaru dosky a schodiska, výpočet návrhu vystuženia balkónovej dosky, výkres vystuženia balkónovej dosky a technickú správu.
Key words:
bytový dom, technológie stavieb, pov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited