11. 7. 2020  1:01 Milota
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikační číslo: 672
Univerzitní e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

          Projekty
     
Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Stavebno - technologický projekt pre polyfunkčný objekt EcoDesign House
Autor:
Pracoviště:
Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:
Ing. Lenka Benková
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Stavebno - technologický projekt pre polyfunkčný objekt EcoDesign House
Abstrakt:Moja diplomová práca pozostáva z troch častí, a to projekt zariadenia staveniska, časový plán a manuál údržby z hľadiska facility managementu pre polyfunkčný objekt EcoDesign House v Bratislave, mestská časť Petržalka. Prvá časť je zameraná na návrh zariadení pre stavenisko, stanovenie skladovacích plôch, určenie počtu obytných kontajnerov pre stavenisko, návrh na staveniskové rozvody a mechanizáciu použitú pri výstavbe. Druhá časť je zameraná na technickú správu k časovému plánu pre spomínaný objekt a návrh počtu pracovníkov, ktorý sa na výstavbe budú podieľať. Posledná časť, manuál údržby, je návod na údržbu stavebných konštrukcií z hľadiska facility managementu.
Klíčová slova:
Facility management, Zariadenie staveniska, Údržba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně