Jun 2, 2020   7:16 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts
     
     Projects               
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Building technology project
Written by (author):
Ing. Ondrej Soják
Department:
Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Lenka Benková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stavebno - technologický projekt pre polyfunkčný objekt EcoDesign House
Summary:
Moja diplomová práca pozostáva z troch častí, a to projekt zariadenia staveniska, časový plán a manuál údržby z hľadiska facility managementu pre polyfunkčný objekt EcoDesign House v Bratislave, mestská časť Petržalka. Prvá časť je zameraná na návrh zariadení pre stavenisko, stanovenie skladovacích plôch, určenie počtu obytných kontajnerov pre stavenisko, návrh na staveniskové rozvody a mechanizáciu použitú pri výstavbe. Druhá časť je zameraná na technickú správu k časovému plánu pre spomínaný objekt a návrh počtu pracovníkov, ktorý sa na výstavbe budú podieľať. Posledná časť, manuál údržby, je návod na údržbu stavebných konštrukcií z hľadiska facility managementu.
Key words:
Facility management, Zariadenie staveniska, Údržba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited