10. 7. 2020  23:55 Amália
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikační číslo: 672
Univerzitní e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

          
     
          Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Stavebno - tecnologický projekt: Polyfunkčný objekt Mýtna Bratislava
Autor: Ing. Martin Murányi
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Stavebno - tecnologický projekt: Polyfunkčný objekt Mýtna Bratislava
Abstrakt:
Účelom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie vybraných častí stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Polyfunkčný dom Mýtna, a to projekt zariadenia staveniska, časový plán výstavby a technologický predpis údržby zelenej strechy. Prvá časť diplomovej práce: V projekte zariadenia staveniska som vypracoval technickú správu k zariadeniu staveniska, v ktorej som riešil koncepciu postupu výstavby, koncepciu zariadenia staveniska a dopravné riešenie s prihliadnutím na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia, ďalej som vypracoval situáciu zariadenia staveniska k prvej etape projektu Mýtna, ku všetkým dokončovacím projektom a k hrubej stavbe podzemných a nadzemných obytných podlaží. V projekte zariadenia staveniska som taktiež vypracoval variantný návrh zdvíhacích montážnych prostriedkov. V časovom pláne výstavby som riešil trvanie a nadväznosti jednotlivých pracovných činností s vhodným nasadením pracovníkov. Druhá časť diplomovej práce - špecifický problém :V technologickom predpise som vypracoval postup realizácie údržby zelenej strechy.
Klíčová slova:
zelená strecha, časový plán, zariadenie staveniska

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně