Oct 21, 2020   6:41 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

     
     Projects
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Construction - Residential Project: Polyfunkčný objekt Mýtna Bratislava
Written by (author): Ing. Martin Murányi
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Štefan Jurovčík
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stavebno - tecnologický projekt: Polyfunkčný objekt Mýtna Bratislava
Summary:
Účelom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie vybraných častí stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Polyfunkčný dom Mýtna, a to projekt zariadenia staveniska, časový plán výstavby a technologický predpis údržby zelenej strechy. Prvá časť diplomovej práce: V projekte zariadenia staveniska som vypracoval technickú správu k zariadeniu staveniska, v ktorej som riešil koncepciu postupu výstavby, koncepciu zariadenia staveniska a dopravné riešenie s prihliadnutím na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia, ďalej som vypracoval situáciu zariadenia staveniska k prvej etape projektu Mýtna, ku všetkým dokončovacím projektom a k hrubej stavbe podzemných a nadzemných obytných podlaží. V projekte zariadenia staveniska som taktiež vypracoval variantný návrh zdvíhacích montážnych prostriedkov. V časovom pláne výstavby som riešil trvanie a nadväznosti jednotlivých pracovných činností s vhodným nasadením pracovníkov. Druhá časť diplomovej práce - špecifický problém :V technologickom predpise som vypracoval postup realizácie údržby zelenej strechy.
Key words:
zelená strecha, časový plán, zariadenie staveniska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited