12. 7. 2020  0:45 Nina
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikační číslo: 672
Univerzitní e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

     
Výuka     Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
FACILITY MANAGEMENT IN BUILDING
Autor:
Bc. Barrak M.B.M. FAHEED
Pracoviště:
Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:
Ing. Richard Matušek
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
anglický jazyk

Název práce:Facility manažment v stavebníctve
Abstrakt:
Facility management je interdisciplinárny odbor, ktorý je prevažne zameraný na udržiavanie a starostlivosť o komerčné alebo inštitučné budovy ako napr. hotely, rekreačné strediská, školy, administratívne centrá, športoviská alebo kongresové centrá. Povinnosti môžu zahŕňať: starostlivosť o klimatizáciu, elektrinu, inštalácie a osvetlenie, upratovanie, dekorovanie, ošetrovanie okolia a zabezpečenie. Facility management je integrácia procesov v rámci organizácie, ktorá má za úlohu zachovanie a rozvoj dohodnutých služieb, ktoré podporujú a zlepšujú efektivitu ich primárnych aktivít. Hlavným cieľom bakalárskej práce je poskytnúť objasnenie týchto bodov: - Definovať metódu Facility managementu - Zmysel prihlásenia sa do organizácie Na základe tohto sa bakalárska práca skladá z týchto hlavných kapitol: Úvod Cieľ bakalárskej práce Facility management (definícia Facility managementu, procesy v organizácii) Forma Facility managamentu ("insourcing / outsourcing") a záver. Facility management je odbor, v ktorom zohrávajú hlavnú úlohu Facility manažéri, a najmä fakt, že manažéri musia pôsobiť na dvoch úrovniach: strategicko-taktickej a riadiacej. V prvom prípade, strategicko-taktická úroveň, majitelia musia byť informovaný o potencionálnom vplyve na ich rozhodnutie, na zabezpečenie priestoru a služieb. V druhom prípade, riadiaca úroveň, úlohou Facility manažéra je, aby zabezpečil patričné riadenie všetkých aspektov stavby a takto vytvoril optimálne pracovné prostredie pre užívateľov.
Klíčová slova:
facility manažment, údržba, stavbeníctvo


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně