Jun 2, 2020   8:19 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects
     
Publications     Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
FACILITY MANAGEMENT IN BUILDING
Written by (author):
Department:
Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Richard Matušek
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
English

Slovak        English

Title of the thesis:Facility manažment v stavebníctve
Summary:Facility management je interdisciplinárny odbor, ktorý je prevažne zameraný na udržiavanie a starostlivosť o komerčné alebo inštitučné budovy ako napr. hotely, rekreačné strediská, školy, administratívne centrá, športoviská alebo kongresové centrá. Povinnosti môžu zahŕňať: starostlivosť o klimatizáciu, elektrinu, inštalácie a osvetlenie, upratovanie, dekorovanie, ošetrovanie okolia a zabezpečenie. Facility management je integrácia procesov v rámci organizácie, ktorá má za úlohu zachovanie a rozvoj dohodnutých služieb, ktoré podporujú a zlepšujú efektivitu ich primárnych aktivít. Hlavným cieľom bakalárskej práce je poskytnúť objasnenie týchto bodov: - Definovať metódu Facility managementu - Zmysel prihlásenia sa do organizácie Na základe tohto sa bakalárska práca skladá z týchto hlavných kapitol: Úvod Cieľ bakalárskej práce Facility management (definícia Facility managementu, procesy v organizácii) Forma Facility managamentu ("insourcing / outsourcing") a záver. Facility management je odbor, v ktorom zohrávajú hlavnú úlohu Facility manažéri, a najmä fakt, že manažéri musia pôsobiť na dvoch úrovniach: strategicko-taktickej a riadiacej. V prvom prípade, strategicko-taktická úroveň, majitelia musia byť informovaný o potencionálnom vplyve na ich rozhodnutie, na zabezpečenie priestoru a služieb. V druhom prípade, riadiaca úroveň, úlohou Facility manažéra je, aby zabezpečil patričné riadenie všetkých aspektov stavby a takto vytvoril optimálne pracovné prostredie pre užívateľov.
Key words:
facility manažment, údržba, stavbeníctvo


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited