May 25, 2020   8:33 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 

     
Lesson
     
Projects          Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The Apartment house
Written by (author):
Ing. Jakub Kopačka
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Bohumil Bohunický
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:
Cieľom záverečnej práce je vyriešiť problematiku výstavby bytového domu. Práca je rozdelená do dvoch kapitol. Obsahuje 13 príloh. Prvá kapitola sa zaoberá projektom organizácie výstavby, ktorý bližšie charakterizuje návrh situácie staveniska, postup a časový plán výstavby, stavebné zariadenia a stroje i bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Druhá kapitola je venovaná technologickému predpisu pre realizáciu sadrových podlahových poterov v kúpeľniach. Technologický predpis nám udáva presný postup spracovania a aplikácie poterov, ako aj postup ich finálnej úpravy.
Key words:
bytový dom, projekt organizácie výstavby, realizácia sadrových podlahových poterov v kúpeľniach

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited