5. 8. 2020  9:15 Hortenzia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikační číslo: 672
Univerzitní e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

     
     Projekty     Publikace     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
RIADENIE ZARIADENÍ V INTELIGENTNÝCH BUDOVÁCH
Autor:
Bc. Turki M.T.A.H. ALOTAIBI
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
RIADENIE ZARIADENÍ V INTELIGENTNÝCH BUDOVÁCH
Abstrakt:
Oblasť inteligentných budov, inteligentných domovov a riadiacich systémov budov (BMS) zahŕňa nesmiernu škálu technológií v rámci komerčných, priemyselných, inštitučných a súkromných domácich budov, vrátane energetických riadiacich systémov a regulácií budov. Funkcia riadiacich systémov budov je ústredná v koncepte "inteligentných budov", ktorého účelom je regulovať, riadiť, monitorovať a optimalizovať služby v budovách, napr. osvetlenie, vykurovanie, bezpečnosť, CCTV a systémy alarmov, kontrolu prístupu, audiovizuálne a zábavné systémy, vetranie, filtráciu a reguláciu klímy atď., dokonca kontrolu a hlásenie času, a prítomnosti (prípadne pohyb a dostupnosť personálu). Potenciál v rámci týchto konceptov a súvisiacej technológie je obrovský, a naše životy sa menia pod vplyvom rozvoja inteligentných budov na naše životné a pracovné prostredie. Dosah, ktorý to má na plánovanie a riadenie zariadení je takisto potenciálne ohromný. Každý vedúci riadenia zariadení zvažujúci rozvoj priestorov alebo premiestnenie stavby by mal zvážiť aj príležitosti predstavené technológiami a konceptmi inteligentných budov. Pôvod inteligentných budov a riadiacich systémov budov majú korene v priemyselnom sektore v 1970-tych rokoch, zo systémov a regulácií používaných na automatizáciu výrobných procesov a na optimalizáciu produkcie rastlín. Koncepty a aplikácie boli potom prispôsobené, rozvinuté a modularizované počas rokov 1980-tych, dovoľujúc tak prenos technológií a systémov do rezidenčných, a komerčných sektorov. Riadenie zariadení v inteligentných budovách je interdisciplinárnou oblasťou primárne zameranou na údržbu a starostlivosť v komerčných alebo inštitučných budovách, ako sú obytné domy, hotely, rezorty, školy, administratívne komplexy, športové arény alebo kongresové centrá. Služby môžu zahŕňať starostlivosť o klimatizáciu, elektrickú energiu, inštalačné a svetelné systémy, čistenie, dekoráciu, úpravu pozemkov a bezpečnosť. Riadenie zariadení v inteligentných budovách je integráciou procesov v rámci organizácie, aby sa zabezpečili a rozvinuli dohodnuté služby, ktoré podporujú a zlepšujú účinnosť ich primárnych činností.
Klíčová slova:
Inteligentné budovy, Facility management, Integrovaný operativný system


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně