Aug 5, 2020   10:30 a.m. Hortenzia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 

Contacts
     
Lesson          Publications     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Facility management in the intelligent buildings
Written by (author): Bc. Turki M.T.A.H. ALOTAIBI
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis: RIADENIE ZARIADENÍ V INTELIGENTNÝCH BUDOVÁCH
Summary:Oblasť inteligentných budov, inteligentných domovov a riadiacich systémov budov (BMS) zahŕňa nesmiernu škálu technológií v rámci komerčných, priemyselných, inštitučných a súkromných domácich budov, vrátane energetických riadiacich systémov a regulácií budov. Funkcia riadiacich systémov budov je ústredná v koncepte "inteligentných budov", ktorého účelom je regulovať, riadiť, monitorovať a optimalizovať služby v budovách, napr. osvetlenie, vykurovanie, bezpečnosť, CCTV a systémy alarmov, kontrolu prístupu, audiovizuálne a zábavné systémy, vetranie, filtráciu a reguláciu klímy atď., dokonca kontrolu a hlásenie času, a prítomnosti (prípadne pohyb a dostupnosť personálu). Potenciál v rámci týchto konceptov a súvisiacej technológie je obrovský, a naše životy sa menia pod vplyvom rozvoja inteligentných budov na naše životné a pracovné prostredie. Dosah, ktorý to má na plánovanie a riadenie zariadení je takisto potenciálne ohromný. Každý vedúci riadenia zariadení zvažujúci rozvoj priestorov alebo premiestnenie stavby by mal zvážiť aj príležitosti predstavené technológiami a konceptmi inteligentných budov. Pôvod inteligentných budov a riadiacich systémov budov majú korene v priemyselnom sektore v 1970-tych rokoch, zo systémov a regulácií používaných na automatizáciu výrobných procesov a na optimalizáciu produkcie rastlín. Koncepty a aplikácie boli potom prispôsobené, rozvinuté a modularizované počas rokov 1980-tych, dovoľujúc tak prenos technológií a systémov do rezidenčných, a komerčných sektorov. Riadenie zariadení v inteligentných budovách je interdisciplinárnou oblasťou primárne zameranou na údržbu a starostlivosť v komerčných alebo inštitučných budovách, ako sú obytné domy, hotely, rezorty, školy, administratívne komplexy, športové arény alebo kongresové centrá. Služby môžu zahŕňať starostlivosť o klimatizáciu, elektrickú energiu, inštalačné a svetelné systémy, čistenie, dekoráciu, úpravu pozemkov a bezpečnosť. Riadenie zariadení v inteligentných budovách je integráciou procesov v rámci organizácie, aby sa zabezpečili a rozvinuli dohodnuté služby, ktoré podporujú a zlepšujú účinnosť ich primárnych činností.
Key words: Inteligentné budovy, Facility management, Integrovaný operativný system


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited