5. 8. 2020  9:30 Hortenzia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikačné číslo: 672
Univerzitný e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výučba
     
Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
RIADENIE ZARIADENÍ V INTELIGENTNÝCH BUDOVÁCH
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce: RIADENIE ZARIADENÍ V INTELIGENTNÝCH BUDOVÁCH
Abstrakt:
Oblasť inteligentných budov, inteligentných domovov a riadiacich systémov budov (BMS) zahŕňa nesmiernu škálu technológií v rámci komerčných, priemyselných, inštitučných a súkromných domácich budov, vrátane energetických riadiacich systémov a regulácií budov. Funkcia riadiacich systémov budov je ústredná v koncepte "inteligentných budov", ktorého účelom je regulovať, riadiť, monitorovať a optimalizovať služby v budovách, napr. osvetlenie, vykurovanie, bezpečnosť, CCTV a systémy alarmov, kontrolu prístupu, audiovizuálne a zábavné systémy, vetranie, filtráciu a reguláciu klímy atď., dokonca kontrolu a hlásenie času, a prítomnosti (prípadne pohyb a dostupnosť personálu). Potenciál v rámci týchto konceptov a súvisiacej technológie je obrovský, a naše životy sa menia pod vplyvom rozvoja inteligentných budov na naše životné a pracovné prostredie. Dosah, ktorý to má na plánovanie a riadenie zariadení je takisto potenciálne ohromný. Každý vedúci riadenia zariadení zvažujúci rozvoj priestorov alebo premiestnenie stavby by mal zvážiť aj príležitosti predstavené technológiami a konceptmi inteligentných budov. Pôvod inteligentných budov a riadiacich systémov budov majú korene v priemyselnom sektore v 1970-tych rokoch, zo systémov a regulácií používaných na automatizáciu výrobných procesov a na optimalizáciu produkcie rastlín. Koncepty a aplikácie boli potom prispôsobené, rozvinuté a modularizované počas rokov 1980-tych, dovoľujúc tak prenos technológií a systémov do rezidenčných, a komerčných sektorov. Riadenie zariadení v inteligentných budovách je interdisciplinárnou oblasťou primárne zameranou na údržbu a starostlivosť v komerčných alebo inštitučných budovách, ako sú obytné domy, hotely, rezorty, školy, administratívne komplexy, športové arény alebo kongresové centrá. Služby môžu zahŕňať starostlivosť o klimatizáciu, elektrickú energiu, inštalačné a svetelné systémy, čistenie, dekoráciu, úpravu pozemkov a bezpečnosť. Riadenie zariadení v inteligentných budovách je integráciou procesov v rámci organizácie, aby sa zabezpečili a rozvinuli dohodnuté služby, ktoré podporujú a zlepšujú účinnosť ich primárnych činností.
Kľúčové slová:
Inteligentné budovy, Facility management, Integrovaný operativný system


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene