May 25, 2020   7:49 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 

     
               
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional building AUPARK Piestany
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:Ing. Peter Guoth
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:
Polyfunkčný objekt AUPARK Piešťany
Summary:
Témou mojej diplomovej práce je vypracovanie stavebno -- technologického projektu realizačného pre stavbu polyfunkčného objektu AUPARK Piešťany. V tejto časti sa snažím vypracovať všetky aspekty týkajúce sa problematiky výstavby objektu, ako napríklad charakteristika staveniska, charakteristika stavby, postup koncepcie výstavby, koncepcia zariadenia staveniska ako aj návrh montážnych prostriedkov potrebných na výstavbu. Súčasťou mojej diplomovej páce je aj vytvorenie časového plánu výstavby pre stavfebný objekt hotel, kde sa snažím čo najoptimálnejšie poskladať postup výstavby jednotlivých stavebných procesov a činností pri nasadení vhodného počtu pracovníkov za minimalizovania celkového času výstavby. Diplomová práca je ďalej doplnená technologickým projektom žb. panelov pre zariadenie staveniska. Účelom technologického projektu je charakterizovať, definovať a priblížiť spôsob použitia žb. cestných panelov pre vyhotovenie dočasnej staveniskovej komunikácie na stavbe polyfunkčného objektu AUPARK Piešťany.
Key words:
časový plán výstavby aupark piešťnay, polyfunkčný objekt aupark piešťany, železobetónové cestné panely

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited