12. 7. 2020  2:16 Nina
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikačné číslo: 672
Univerzitný e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
FAMILY CENTER Rimavská Sobota
Autor:
Ing. Iveta Demková
Pracovisko:
Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:Ing. Ľubica Bohovicová
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
FAMILY CENTER Rimavská Sobota
Abstrakt:
V diplomovej práci som riešila projekt zariadenie staveniska na objekt nákupného centra Family Center v Rimavskej Sobote. Zaoberala som sa riešením efektívneho zariadenia staveniska , výberom vhodných mechanizmov a postupností ich nasadenia v čase a priestore. Vedomosti nadobudnuté v predchádzajúcom štúdiu mi pomohli vypracovať tento projekt zo zreteľom na ochranu životného prostredia pri výstavbe a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zamestnancov. Situácia zariadenia staveniska rieši druh a umiestnenia hlavného stavebného mechanizmu, spôsob zásobovania stavby počas realizácie stavebným materiálom a taktiež vodou a elektrickou energiou pre potreby výstavby. Časový harmonogram znázorňuje postupnosť a trvanie prác v čase. Jeho súčasťou je taktiež aj histogram počtu pracovníkov na stavbe v daný deň a nasadenie stavebných mechanizmov. V špeciálnej časti som riešila problém údržby budov a aplikácia facility manažmentu do údržby budov. Vypracovala som štandardizovaný návod na údržbu nákupného centra podľa použitých materiálov a na základe štandardov.
Kľúčové slová:Štandardizovaný návod na údržbu budov, Projekt zariadenia staveniska, Nákupné stredisko Family Center v Rimavskej Sobote

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 10 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) do 20. 05. 2021 02:01
Posudky záverečnej práce neobmedzene