Jun 2, 2020   8:04 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 

     
     Projects               
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Shopping centre Family Center in Rimavská Sobota
Written by (author):
Ing. Iveta Demková
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Ľubica Bohovicová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
FAMILY CENTER Rimavská Sobota
Summary:V diplomovej práci som riešila projekt zariadenie staveniska na objekt nákupného centra Family Center v Rimavskej Sobote. Zaoberala som sa riešením efektívneho zariadenia staveniska , výberom vhodných mechanizmov a postupností ich nasadenia v čase a priestore. Vedomosti nadobudnuté v predchádzajúcom štúdiu mi pomohli vypracovať tento projekt zo zreteľom na ochranu životného prostredia pri výstavbe a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zamestnancov. Situácia zariadenia staveniska rieši druh a umiestnenia hlavného stavebného mechanizmu, spôsob zásobovania stavby počas realizácie stavebným materiálom a taktiež vodou a elektrickou energiou pre potreby výstavby. Časový harmonogram znázorňuje postupnosť a trvanie prác v čase. Jeho súčasťou je taktiež aj histogram počtu pracovníkov na stavbe v daný deň a nasadenie stavebných mechanizmov. V špeciálnej časti som riešila problém údržby budov a aplikácia facility manažmentu do údržby budov. Vypracovala som štandardizovaný návod na údržbu nákupného centra podľa použitých materiálov a na základe štandardov.
Key words:
Štandardizovaný návod na údržbu budov, Projekt zariadenia staveniska, Nákupné stredisko Family Center v Rimavskej Sobote

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 10 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) until 05/20/2021 02:01
Reviews for final thesis unlimited