15. 7. 2020  4:03 Henrich
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikačné číslo: 672
Univerzitný e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Stavebná fakulta (STU)

     Výučba          Publikácie
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Marcel Csizmazia
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Cúciková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Bytový dom
Abstrakt:Úlohou mojej bakalárskej práce je riešenie bytového domu, jeho projekt organizácie výstavby, časový plán výstavby hrubej stavby bytového domu a technologický predpis ku keramickému interiérovému obkladu. Cieľ projektu organizácie výstavby je aby výstavba navrhovaného bytového domu prebehla bezproblémovo, kvalitne, plynulo a hlavne bezpečne. Projekt organizácie výstavby obsahuje návrh sociálno-hygienických priestorov, návrh potreby vody a elektriny pre stavenisko. Časový plán obsahuje technologický normál, histogram pracovníkov a nasadenie staveniskových mechanizmov. Časový plán je riešený tak, aby výstavba a sled všetkých jej činností prebehol plynulo a vyhovoval všetkým technickým požiadavkám a všetky procesy trvali čo najkratší čas. Technologický predpis má objasniť proces obkladania keramickým interiérovým obkladom. Na tvorbu bakalárskej práce som používal výpočtovú techniku. Grafická časť bola tvorená v programe AutoCAD 2013. Textová časť bola vytvorená v programe Microsoft Word a niektoré časti aj v programe Microsoft Excel.
Kľúčové slová:
Bytový dom, Keramický obklad, Bakalárska práca

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene