Jun 2, 2020   8:28 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 

     Lesson
     
Projects     Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Shopping center City park in Levice
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:
Dipl.-Ing. Peter Kohút
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Nákupné centrum Levice
Summary:Cieľom mojej záverečnej práce bolo navrhnúť vybrané časti stavebno-technologického projektu realizácie Obchodného centra City park v Leviciach. V prvej časti som vypracoval projekt zariadenia staveniska. Obsahuje technickú správu k zariadeniu staveniska, v ktorej sú uvedené výpočty a návrh zariadení. Druhá časť obsahuje časový plán výstavby vo forme harmonogramu a histogram pracovníkov. Tretia časť je venovaná špecifickému problému: Vplyv údržby na životnosť materiálov budovy.
Key words:
Vplyv údržby na životnosť materiálov budovy, Zariadenie staveniska, Časový plán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited