Aug 5, 2020   10:13 a.m. Hortenzia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

     
Lesson     Projects
     
Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Polyfunctional building in Vienna
Written by (author):
Ing. Norbert Čurlej
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Dipl.-Ing. Štefan Benko
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Polyfunkčný objekt vo Viedni
Summary:Cieľ diplomovej práce je vyhotovenie stavebno-technologického projektu pre polyfunkčný bytový dom Viedeň. Diplomová práca sa skladá z troch častí. Prvá časť je Projekt organizácie výstavby (POV), ktorý pozostáva z technickej správy a výkresovej časti (HSV, PSV, návrh žeriavov). Druhá časť je časový plán výstavby objektu, ktorý zahŕňa okrem časového plánu histogram pracovníkov a technologický normál. Tretia časť diplomovej práce je špecifická časť, kde sa rieši Manuál údržby budov pre túto konkrétnu stavbu. Rieši sa tu údržba a starostlivosť o technologické zariadenia a konštrukcie.
Key words:
Technická správa, Časový plán, Manuál údržby budov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited