12. 7. 2020  2:34 Nina
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikační číslo: 672
Univerzitní e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

          Projekty               
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Polyfunkčný objekt vo Viedni
Autor:
Ing. Norbert Čurlej
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Dipl.-Ing. Štefan Benko
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný objekt vo Viedni
Abstrakt:Cieľ diplomovej práce je vyhotovenie stavebno-technologického projektu pre polyfunkčný bytový dom Viedeň. Diplomová práca sa skladá z troch častí. Prvá časť je Projekt organizácie výstavby (POV), ktorý pozostáva z technickej správy a výkresovej časti (HSV, PSV, návrh žeriavov). Druhá časť je časový plán výstavby objektu, ktorý zahŕňa okrem časového plánu histogram pracovníkov a technologický normál. Tretia časť diplomovej práce je špecifická časť, kde sa rieši Manuál údržby budov pre túto konkrétnu stavbu. Rieši sa tu údržba a starostlivosť o technologické zariadenia a konštrukcie.
Klíčová slova:
Technická správa, Časový plán, Manuál údržby budov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně