Jun 2, 2020   7:54 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 

Contacts     
     
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Multifunctional building - Žižkova street, Bratislava
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Dipl.-Ing. Peter Kohút
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný dom - Žižkova ul., Bratislava
Summary:
Cieľom diplomovej práce bolo čo najefektívejšie navrhnúť stavebno-technologický projekt výstavby Polyfunkčného domu - Žižkova ulica, Bratislava. V projekte zariadenia staveniska som sa zaoberala postupom výstavby stavebného objektu, efektívnym využitím priestoru staveniska, taktiež ochranou životného prostredia pri výstavbe, bezpečnosťou a ochranou zdravia pracovníkov pri práci a požiarnou ochranou staveniska. V časovom pláne som riešila problematiku technológie výstavby stavebného objektu, nasadenie pracovníkov a stavebnej mechanizácie. Diplomová práca by mohla slúžiť ako podklad pre stavebno-technologickú prípravu stavieb, ktoré majú podobné rozmery a vlastnosti a podobné podmienky, týkajúce sa priestoru pre zariadenie staveniska.
Key words:
projekt, technologický, stavebno

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited