11. 7. 2020  1:11 Milota
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikační číslo: 672
Univerzitní e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty
     
Výuka          Publikace     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
TRINITY Bratislava
Autor:
Pracoviště:
Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:Dipl.-Ing. Juraj Haulík
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
TRINITY Bratislava
Abstrakt:
V rámci diplomovej práce TRINITY- Bratislava som si v prvom kroku získala základné informácie o stavbe a oboznámila sa s danou problematikou. Mojou úlohou bolo vypracovať stavebno- technologický projekt, ktorý zahŕňa situáciu zariadenia staveniska, časový plán výstavy a špecifický problém. K uvedeným grafickým náležitostiam bolo nakoniec potrebné spracovať technickú správu. Zariadenie staveniska bolo riešené pre dve etapy výstavby, v ktorých sa museli zohľadniť podmienky danej lokality, požadované architektonické a konštrukčné riešenia v súlade s časovým plánom. Uvedené postupy výstavby museli byť navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky vyplývajúce zo zákona o ochrane životného prostredia a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V časom pláne výstavby bolo nutné zosúladiť jednotlivé stavebné procesy a navrhnúť optimálny počet pracovníkov, ktorí sú zobrazení v histograme. Ako špecifický problém som riešila štandardný návod na údržbu bytov v polyfunkčnom objekte, ktorý poskytuje základné informácie o technológiách nachádzajúce sa v byte a spôsobe ich údržby. V poslednom kroku som vypracovala technickú správu, v ktorej je popísaná základná charakteristika stavby a staveniska, koncepcia postupu výstavby, koncepcia, zariadenia staveniska a variantný návrh montážnych prostriedkov.
Klíčová slova:Zariadenie staveniska, Štandartný návod na údržbu, Polyfunkčný objekt Trinity

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně