12. 7. 2020  1:13 Nina
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikačné číslo: 672
Univerzitný e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Stavebná fakulta (STU)

     Výučba
     
     Publikácie     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
TRINITY Bratislava
Autor:
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce:
Oponent:
Dipl.-Ing. Juraj Haulík
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
TRINITY Bratislava
Abstrakt:
V rámci diplomovej práce TRINITY- Bratislava som si v prvom kroku získala základné informácie o stavbe a oboznámila sa s danou problematikou. Mojou úlohou bolo vypracovať stavebno- technologický projekt, ktorý zahŕňa situáciu zariadenia staveniska, časový plán výstavy a špecifický problém. K uvedeným grafickým náležitostiam bolo nakoniec potrebné spracovať technickú správu. Zariadenie staveniska bolo riešené pre dve etapy výstavby, v ktorých sa museli zohľadniť podmienky danej lokality, požadované architektonické a konštrukčné riešenia v súlade s časovým plánom. Uvedené postupy výstavby museli byť navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky vyplývajúce zo zákona o ochrane životného prostredia a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V časom pláne výstavby bolo nutné zosúladiť jednotlivé stavebné procesy a navrhnúť optimálny počet pracovníkov, ktorí sú zobrazení v histograme. Ako špecifický problém som riešila štandardný návod na údržbu bytov v polyfunkčnom objekte, ktorý poskytuje základné informácie o technológiách nachádzajúce sa v byte a spôsobe ich údržby. V poslednom kroku som vypracovala technickú správu, v ktorej je popísaná základná charakteristika stavby a staveniska, koncepcia postupu výstavby, koncepcia, zariadenia staveniska a variantný návrh montážnych prostriedkov.
Kľúčové slová:
Zariadenie staveniska, Štandartný návod na údržbu, Polyfunkčný objekt Trinity

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene