Oct 21, 2020   6:54 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

     
     
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:TRINITY BRATISLAVA
Written by (author):
Ing. Pavol Fekete
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
TRINITY BRATISLAVA
Summary:
Abstrakt Diplomová práca Trinity Bratislava sa člení na tri základné časti a to projekt organizácie, časový plán výstavby a vplyv údržby na životnosť stavebných materiálov budovy. Projekt organizácie polyfunkčného objektu Trinity je zameraný na situáciu zariadenia staveniska pre HSV a PSV práca. Projekt organizácie výstavby v diplomovej práci Trinity Bratislava je navrhnutý od zakladania stavby, spodnej stavby, vrchnej stavby- obchodná pasáž po vrchnú stavbu veža A. Veža B a C nie je predmetom diplomovej práce. Časový plán výstavby rieši otázku trvania realizácie polyfunkčného objektu, histogram pracovníkov a nasadenie stavebnej mechanizácie. Špecifický problém diplomovej práce Vplyv údržby na životnosť materiálov je zameraný na potrebu analýzy určených stavebných konštrukcií (podláh a striech) a návrhu čo najvhodnejšej aplikácii údržby vo vzťahu k jednotlivým stavebným materiálom, ktoré tvoria danú konštrukciu tak, aby sa dosiahla čo najlepšia funkčnosť a následná životnosť objektu.
Key words:
Trinity, Diplomová , Bratislava, Práca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited