May 25, 2020   7:56 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

     
Lesson
     
     
     
Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
GasOil Engineering a.s.
Written by (author):
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
GasOil Engineering a.s.
Summary:
Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť projekt organizácie výstavby pre administratívnu budovu firmy GasOil Engineering a.s. Poprad a taktiež navrhnúť vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby. Hlavnou požiadavkou pre realizáciu výstavby administratívneho komplexu je získanie stavebného povolenia, na základe ktorého sa može začať s výstavbou, ďaľšou prioritou je dodržať termín výstavby objektu, minimalizovanie znečistenia životného prostredia a v neposlednom rade zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v rámci vykonávania stavebnej činnosti. Moja práca bude zameraná taktiež na časový plán výstavby, ktorý bude obsahovať historgram pracovníkov a špecifická časť bude zameraná na údržbu administratívnej budovy a údržbu konštrukcií aplikáciou na facility managment. Pri vypracovaní diplomovej práce som vychádzal z podkladov PD administratívnej budovy.
Key words:
administrativny komplex, facility managment, udrzba budovy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited