Oct 23, 2020   11:51 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Komák, PhD.
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT) - terminated

     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Use of application software Process Simulate the design of robotic cells.
Written by (author):
Ing. Dávid Petruľa
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie aplikačného softvéru Process Simulate pri návrhu robotickej bunky
Summary:
Cieľom tejto práce je návrh a simulácia robotickej zváracej bunky. Simulácia bola vytvorená pomocou softvéru Process Simulate. Táto zváracia bunka zobrazuje prácu dvoch robotov a človeka. Úlohou bolo navrhnutie dráh, lokácií a polôh robotov. Pri návrhu sa zohľadnili faktory, ktoré ovplyvňujú efektivitu výrobného procesu. Zohľadnili sa kolízne polohy robotov, namáhanie servomotorov a kĺbov robota pri manipulovaní so zváranými plechmi. Pomocou simulácie sa odkontroloval plynulý chod zváracej robotickej bunky.
Key words:
Process Simulate, simulácia, robot, robotická stanica, zvárané plechy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited