28. 9. 2020  4:25 Václav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Komák, PhD.
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - ukončené

Absolvent
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Využitie aplikačného softvéru Process Simulate pri návrhu robotickej bunky
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Využitie aplikačného softvéru Process Simulate pri návrhu robotickej bunky
Abstrakt:
Cieľom tejto práce je návrh a simulácia robotickej zváracej bunky. Simulácia bola vytvorená pomocou softvéru Process Simulate. Táto zváracia bunka zobrazuje prácu dvoch robotov a človeka. Úlohou bolo navrhnutie dráh, lokácií a polôh robotov. Pri návrhu sa zohľadnili faktory, ktoré ovplyvňujú efektivitu výrobného procesu. Zohľadnili sa kolízne polohy robotov, namáhanie servomotorov a kĺbov robota pri manipulovaní so zváranými plechmi. Pomocou simulácie sa odkontroloval plynulý chod zváracej robotickej bunky.
Kľúčové slová:
Process Simulate, simulácia, robot, robotická stanica, zvárané plechy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene