29. 1. 2020  5:28 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Identifikačné číslo: 687
Univerzitný e-mail: milan.sokol [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci katedry - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Mechanická odozva ľudskej chrbtice
Autor: Ing. Petra Velísková
Pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Mária Minárová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mechanická odozva ľudskej chrbtice
Abstrakt:Práca je zameraná na modelovnie ľudskej chrbtice, konkrétne celej jej driekovej a hrudnej časti a dvoch krčných stavcov. Chrtica je považovaná za nosný 3D systém. Modely a analýzy sú robené v počítačovom programe ANSYS. Cieľom je namodelovať chrbticu čo najpresnejšie, takže je dôležité poznať aj jej anatómiu. Biomechanika, ako vedná disciplína, využíva a aplikuje inžinierske princípy na biologické systémy. V tomto prípade sú brané do úvahy hlavne princípy mechaniky. Modelovanie ľudskej chrbtice zahŕňa určovanie geometrie z RTG snímkov bočnej a zadnej projekcie. Za týmto účelom bol vyvinutý počítačový program SPINESCAN ako pomôcka pri určovaní čo najrealistickejšieho modelu chrbtice. Modelované môžu byť tiež rôzne polohy, deformácie, skoliózy, rotácie, torzie, atď. Keď už je geometia odčítaná a model namodelovaný, zadávané je zaťaženie na rôzne časti chrbtice. Z toho je potom robená následná analýza. V tomto prípade bola modelovaná chrbtica pacienta v troch prípadoch: zdravá chrbtica (len s fyziologickým zakrivením), skoliotická chrbtica (s fyziologickým aj patologickým zakrivením) a chrbtica s čiastočnou (polovičnou) skoliózou. Všetky tri prípady boli zaťažené staticky, ale aj dynamicky, a následne analyzované. Keďže tento postup ako aj výsledky sú pomerne variabilné, mohlo by to byť prínosom pre medicínsku prax pri diagnostike, vývoji implantátov alebo iných fixačných inštrumentárií pre chrbticu.
Kľúčové slová:ľudská chrbtica, MKP, mechanická odozva, modelovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene