21. 1. 2020  0:02 Vincent
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv veľkosti frakcie na termickú stabilitu drevného prachu
Autor: Ing. Veronika Kňažková
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv veľkosti frakcie na termickú stabilitu drevného prachu
Abstrakt:V diplomovej práci sa zaoberám vplyvom veľkosti frakcie na termickú stabilitu drevného prachu. V teoretickej časti som sa zamerala na stav našich lesov, termický rozklad dreva, jeho význam a nebezpečenstvo vyplývajúce z drevného prachu, popisu použitých analytických metód. V praktickej časti som sa zamerala na experiment, kde som skúmala zmes vzorky z tvrdého listnatého dreva a analyzovala výsledky, ktoré som získala termogravimetrickou metódou.
Kľúčové slová:stav a vývoj lesov, termogravimetria, drevo , termická stabilita, drevný prach, chemická štruktúra dreva, nebezpečenstvo, popol

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene