26. 1. 2020  22:26 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Stanovenie kritického tepelného toku pre vybrané elektrické izolácie
Autor: Bc. Matej Gabriška
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Stanovenie kritického tepelného toku pre vybrané elektrické izolácie
Abstrakt:Práca sa zaoberá vplyvom radiácie na čas do zapálenia káblových izolácii. Prvá kapitola je venovaná základnými informáciami o kábloch. Popisuje výrobu vlastnosti a použitie. Druhá kapitola sa zaoberá fyzikálno–chemickými vlastnosťami. Popisuje spôsoby prenosu tepla, Stefan-Boltzmanov zákon, metódy termickej analýzy a kónického kalorimetra, požiarno-technické vlastnosti a triedy reakcie na oheň. Tretia kapitola sa zaoberá experimentálnou časťou. Popisuje prípravu vzoriek, čas do zapálenia káblových izolácii. Štvrtá kapitola sa zaoberá kritickým tepelným tokom. Popisuje stanovenie kritického tepelného toku pre gumovú a PVC izoláciu s nasledujúcimi výsledkami. Teoretický kritický tepelný tok pre elektrické káble s gumovou izoláciou je 7,86 kW·m‒2 a pre elektrické káble s PVC izoláciou je 21,92 kW·m‒2
Kľúčové slová:čas do zapálenia, káblové izolácie, kritický tepelný tok, kónický kalorimeter

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene