29. 1. 2020  3:31 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Stanovenie kritického tepelného toku pre vybrané elektrické izolácie
Autor: Bc. Matej Gabriška
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Determination of critical heat flux for selected electrical insulations
Abstrakt:The work deals with the impact of radiation on time to ignition of cable insulation. The first chapter is dedicated to basic information about cables. Describes the production of properties and uses. The second chapter deals with physico-chemical properties. Describes the methods of transmission of heat, Stefan-Boltzmanov law, thermal analysis methods and cone calorimeter, fire-technical characteristics and reaction to fire classes. The third chapter deals with the experimental part. Describes the preparation of the samples, the time to ignition of the cable insulation. The fourth chapter deals with critical thermal flows. Describes the determination of a critical heat flow for rubber and PVC insulation with the following results. The theoretical critical thermal flux for electrical cables with rubber insulation is 7,86 kW·m‒2 and for electrical cables with PVC insulation is 21,92 kW·m‒2
Kľúčové slová:the time to ignition, cable insulation, critical heat flux, cone calorimeter

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene