29. 1. 2020  2:08 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Hasenie ropy a ropných produktov
Autor: Ing. Milan Moravčík
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hasenie ropy a ropných produktov
Abstrakt:Pri vypracovaní práce som vychádzal z dostupnej literatúry pojednávajúcej o likvidácii požiarov veľkokapacitných zásobníkov na ropu. V dnešnej dobe sú takéto incidenty menej časté, ale za to vo väčšom rozsahu. Požiare ropy sa môžu vyskytnúť nielen pri skladovaní a spracovaní ropy alebo ropných produktov, ale aj pri preprave týchto produktov a preto som sa snažil poukázať na náročnosť zvládnutia požiarov ropy a ropných produktov. Vzhľadom na náročnosť zásahu pri takýchto udalostiach, prípadný nedostatok hasiacich látok, nedostupnosť terénu a rôzne nepredvídateľné skutočnosti je nevyhnutné si takéto situácie precvičiť a zabezpečiť dostatočné množstvá síl a prostriedkov. Cieľom práce je poukázať na riziká spojené s požiarom ropy a prieskumom zistiť materiálnu vybavenosť zložiek IZS potrebnú na likvidáciu modelovej situácie, požiaru veľkokapacitného zásobníka ropy.
Kľúčové slová:horľavé kvapaliny, vlastnosti horľavých kvapalín, ropa a ropné produkty, horenie a hasenie ropy, penidlá, pena

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene