21. 1. 2020  1:32 Vincent
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Posúdenie použitia únikových ciest v obchodných centrách návštevníkmi
Autor: Ing. Peter Parák
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Posúdenie použitia únikových ciest v obchodných centrách návštevníkmi
Abstrakt:PARÁK, Peter: Posúdenie použitia únikových ciest v obchodných centrách návštevníkmi. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality.- Školiteľ: Ing. Peter Rantúch, PhD.-- Trnava: MTF STU, 2014. 45 s. Účelom mojej bakalárskej práce bolo analyzovať použitie únikových ciest v obchodných centrách návštevníkmi. Bakalárska práca je rozdelená do 5. kapitol. Prvá kapitola je zameraná na vyhlášky a normy týkajúce sa únikových východov. Druhá kapitola je zameraná na psychológiu ľudí v život ohrozujúcich situáciách. Tretia kapitola obsahuje pôsobiace činitele na rýchlu a efektívnu evakuáciu osôb. Štvrtá kapitola sa zameriava na únik osôb z obchodných centier. V poslednej piatej kapitole vo vyhodnotení, predkladám fakty z požiarov obchodných centier. V dôsledku toho sme zistili, že je potrebné riadne označovanie únikových ciest a zaškolenie pracovníkov na eliminovanie davovej psychózy. Prioritou danej problematiky je klásť vyšší dôraz na dodržiavanie legislatívy.
Kľúčové slová:panika, masová hystéria, únikové cesty, evakuácia, dav

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene