23. 1. 2020  14:11 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Termogravimetrická analýza korkovej izolácie
Autor: Ing. Lukáš Cepka
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Termogravimetrická analýza korkovej izolácie
Abstrakt:CEPKA, Lukáš: Termogravimetrická analýza korkovej izolácie [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality.- Školiteľ: Ing. Peter Rantuch, PhD.- Trnava: MTF STU, 2015. 49 strán Kľúčové slová: termogravimetria, drevo, korok, celulóza, hemicelulóza, lignín. Táto bakalárska sa zaoberá tepelným rozkladom korku ako tepelno- a zvukovo-izolačného materiál pomocou termickej analýzy. Prvá časť práce je zameraná na zložky, z ktorých sa drevo skladá a popísaný je aj ich termicky rozklad. Druhá časť je zameraná na metódy termickej analýzy, pričom podrobne je rozobraná termogravimetrická analýza. V praktickej časti je najprv popísaná skúšaná vzorka a postup merania. A na základe získaných teoretických znalostí je vyhodnotená získaná termogravimetrická krivka expandovaného korku za účelom charakteristiky priebehu tepelného rozkladu, ku ktorému dochádza v teplotnom rozsahu 290 -- 490 °C.
Kľúčové slová:lignín, termogravimetria, drevo, korok, celulóza, hemicelulóza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene