25. 1. 2020  13:22 Gejza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv hasiacich látok na báze vody na klíčivosť rastlín
Autor: Ing. Katarína Remišová
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:Ing. Marek Šmigura, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv hasiacich látok na báze vody na klíčivosť rastlín
Abstrakt:Problematika toxicity hasiacich látok sa v súčasnosti aj v súvislosti s novou legislatívou REACH dostáva stále viac do popredia záujmu. Pri hasení vonkajších požiarov sú do vody pridávané aditíva zvyšujúce jej účinnosť. Tieto látky však môžu negatívne pôsobiť na rast vegetácie po požiari. Diplomová práca predstavuje vodu ako hasiacu látku a zaoberá sa ekologickými dopadmi hasív. Zameriava sa na experimentálne stanovenie vplyvu aditív, na schopnosť rastlín vytvoriť morfologické znaky klíčenia po aplikácii penidiel Moussol APS F 15, Sthamex F-15 a zmáčadla Pyrocom TS Turbo. Testované boli semená drevín Abies alba, Pinus sylvestris, Picea abies. Na základe analýzy výsledkov je už pri nízkych koncentráciách penidiel pozorovaný ich negatívny vplyv na klíčivosť testovaných semien.
Kľúčové slová:hasiace látky, penidlá, klíčivosť, zmáčadlá, aditíva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene