Jul 20, 2019   3:31 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Project management – a tool for enhancing the effectiveness of life-cycle management of construction projects
Written by (author): Ing. Lenka Kochanová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. Oto Skácel
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Projektové riadenie - nástroj zvyšovania efektívnosti riadenia životného cyklu stavebných projektov
Summary:Problematika riadenia rekonštrukcie bytových domov je rozsiahlym súborom činností, kde môžeme využiť projektové riadenie podľa zaužívaných svetových štandardov. Podstatou projektového riadenia je súhrnné vytvorenie metód, nástrojov a postupov, ktoré budú aplikovateľné na samotný projekt. Čím dôkladnejšie je tvorba realizovaná, tým väčší efekt úspešnosti môžeme v riadení projektu dosiahnuť. Diplomová práca je venovaná využitiu projektového riadenia v procese obnovy bytového domu. Stav panelových bytových domov na Slovensku je stále aktuálnym problémom. Špecifikáciou na konkrétny model bytového domu je riešený postup pri riadení iniciácie a plánovania rekonštrukcie bytového domu so záverečným hodnotením. Aplikácia je riešená v zmysle projektového riadenia. Diplomová práca môže slúžiť aj ako pomocný nástroj využiteľný pre obdobné bytové domy.
Key words:projektové riadenie, projekt, obnova bytového domu

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited