Jul 17, 2019   7:02 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Management of life cycle costs of building objects
Written by (author): Ing. Erika Zuberecová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. Jaroslav Škrovánek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie nákladov životného cyklu stavebných objektov
Summary:Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou použitia materiálov zateplenia stavby sledujúca znižovania budúcich prevádzkových nákladov. V práci analyzujeme ekonomickú návratnosť, efektívnosť nákladov životného cyklu stavebných objektov. Hlavnou témou je posudzovanie z viacerých variantov zateplenia a následné porovnávanie s naprojektovaným stavom a skutočným vyhotovením. Za účelom zníženia budúcich nákladov na prevádzku rodinného domu je v práci sledovaná aj problematika použitia sústavy slnečných kolektorov na ohrev teplej vody a vplyv výberu druhu vykurovacej sústavy. V závere sledujeme nárast obstarávacích nákladov a predĺženie návratnosti na zateplenie v prípade zväčšenia hrúbky, spĺňajúcej minimálne požiadavky obvodových konštrukcií nízkoenergetických domov a porovnávame to so skutočnou realizáciou stavby.
Key words:optimalizácia, variant, zateplenie, náklady, návratnosť investícií

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited