Jul 18, 2019   9:39 p.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Influence of Facility Management on the Building´s Life Cycle
Written by (author): Ing. Mgr. Marcela Rukovanská
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. Ivana Balážová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie facility managementu pri riadení životného cyklu stavebného objektu
Summary:Facility management je metóda riadenia podporných činností v organizáciách tak, aby v konečnom dôsledku pracovníci podali najlepšie výkony. Aplikáciou nástrojov facility managementu v ktorejkoľvek fáze životného cyklu stavebného objektu, je možné dosiahnuť požadované výsledky, ktorými najčastejšie býva zníženie nákladov, zvýšenie komfortu, ale napríklad aj predĺženie životnosti konštrukčných prvkov a technológie. Naša práca analyzuje a hodnotí stavebno- technické a priestorové riešenia budovy sídla spoločnosti NES s.r.o. a tiež analyzuje a hodnotí systém facility managementu v tejto spoločnosti a to z pohľadu aplikácie princípov a nástrojov facility managementu jednak v prípravnej a jednak v prevádzkovej fáze životného cyklu objektu. Výsledkom nášho skúmania a vykonaných analýz sú naše návrhy zmien s cieľom zlepšiť fungovanie systému facility managementu a poukázať na pozitívny vplyv zapojenia princípov facility managementu do riadenia firmy na niektoré z aspektov životného cyklu objektu.
Key words:facility management, passportizácia, priestorový management, životný cyklus stavebného objektu

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited