Jul 20, 2019   4:14 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Innovative approaches to managing major risks in insurance and their impact on the competitive environment
Written by (author): Ing. Martin Majdan, PhD.
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
Opponent 2:Ing. Tomáš Kučera, CSc.
Opponent 3:Ing. Štefan Vrátny, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inovatívne prístupy k riadeniu veľkých rizík v poisťovníctve a ich vplyv na konkurenčné prostredie
Summary:Dizertačná práca je zameraná na poisťovníctvo neživotného poistenia v odvetví postenia veľkých rizík na území Slovenskej republiky poisťovňami vykonávajúcich svoju činnosť ako poisťovňa so sídlom na území Slovenskej republiky a zahraničná poisťovňa vykonávajúca svoju činnosť prostredníctvom pobočky zahraničnej poisťovne. Hlavným cieľom dizertačnej práce je identifikácia kľúčových činiteľov, ktoré v zásadnej miere ovplyvňujú poistný trh poistenia veľkých rizík s účelom vytvárania konkurenčného prostredia na poistnom trhu. Empirický výskum použitý v dizertačnej práci určil vzťahy a súvislosti poisťovní o odovzdávaní informácií, stanovovania poistného rizika, rozširovaniu návrhov poistenia, prehodnocovaní ponuky na poistenie s účelom informatizácie na poistnom trhu. Empirický výskum nám bol potrebný pre celkové určenie obrazu o procesoch v uzatváraní poistenia veľkých rizík.
Key words:monopol, riziko, poistenie veľkého rizika, inovácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited