Jul 15, 2020   3:49 a.m. Henrich
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts
     
     
     
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Restoration of the stream Branovský potok in the village of Čechy
Written by (author):
Ing. Libor Kocka
Department:
Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia Branovského potoka v obci Čechy.
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá štúdiou revitalizácie Branovského potoka v katastri obce Čechy, okres Nové Zámky. Podmienkou je zníženie povodňových prietokov, ktoré pretekajú intravilánom obce na kapacitu revitalizovaného koryta. K návrhu mi poslúžili podklady, ktoré som vypočítal v programe Hydrocheck, ako sú súčasná kapacita koryta a vykreslenie zátopových čiar. Koryto v súčasnosti bezpečne odvedie iba prietok Q5. Pri väčších prietokoch dochádza k ohrozeniu intravilánu obce ako aj okolitej poľnohospodárskej pôdy. Preto je potrebné navrhnúť v riešenej oblasti protipovodňovú ochranu. Ďalšou časťou práce je návrh revitalizácie koryta, pretože súčasná úprava koryta je nevyhovujúca a zle vyhotovená.
Key words:
latový plôtik, protipovodňová ochrana, prietok, gabion, koryto toku

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited