25. 5. 2020  20:49 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikačné číslo: 772
Univerzitný e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 

     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Revitalizácia Branovského potoka v obci Čechy.
Autor:
Ing. Libor Kocka
Pracovisko:
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Revitalizácia Branovského potoka v obci Čechy.
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá štúdiou revitalizácie Branovského potoka v katastri obce Čechy, okres Nové Zámky. Podmienkou je zníženie povodňových prietokov, ktoré pretekajú intravilánom obce na kapacitu revitalizovaného koryta. K návrhu mi poslúžili podklady, ktoré som vypočítal v programe Hydrocheck, ako sú súčasná kapacita koryta a vykreslenie zátopových čiar. Koryto v súčasnosti bezpečne odvedie iba prietok Q5. Pri väčších prietokoch dochádza k ohrozeniu intravilánu obce ako aj okolitej poľnohospodárskej pôdy. Preto je potrebné navrhnúť v riešenej oblasti protipovodňovú ochranu. Ďalšou časťou práce je návrh revitalizácie koryta, pretože súčasná úprava koryta je nevyhovujúca a zle vyhotovená.
Kľúčové slová:
latový plôtik, protipovodňová ochrana, prietok, gabion, koryto toku

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene